EKOLOGICKÁ   RECYKLACE   ODPADU


  Společnost KASKON, spol. s r.o. vznikla v roce 1993. Firma je zaměřena na zpracování kovových odpadů a odpadů barevných kovů. Významnou náplní společnosti je ekologická likvidace odpadů včetně odpadů nebezpečných. Společnost zajišťuje ekologickou likvidaci autovraků.
  The Company KASKON, spol. s r.o. has been established in 1993. The Company is centred on processing metal scrap and non-ferrous metal scrap. Important content of the Company´s activity there is an ecological liquidation of wastes including dangerous wastes. The company ensures liquidation of automobile wrecks.
  Die Gesellschaft KASKON, spol. s r.o. wurde im Jahre 1993 gegründed. Diese Firma konzentriert sich auf die Verarbeitung von Metallabfällen und von Buntmetallabfällen. Ein wichtiger Inhalt der Gesellschaft ist die ökologische Entsorgung von Abfällen, einschieslich von gefährlichen Abfällen. Die Gesellschaft sichert die ökologische Liquidation von Autowracken.